<>


#SejtAtSigeNej

Foreningen ”SejtAtSigeNej” er stiftet på foranledning af initiativgruppen ”nej tak” i Dianalund. Initiativgruppen blev dannet kort efter den tragiske hændelse der skete sidst i oktober 2018, hvor en af byens unge døde efter indtagelse af stoffet  MDMA

Foreningens formål:

At klæde børn & unge på til at sige nej til stoffer:"Sejtatsigenej" igennem en forebyggende og skadesreducerende indsats med inddragelse af de unge, børn & familier.
At fremme fælles Koordinerende indsatser, der kan skabe netværk der skaber tryghed for de unge & familier.

At fremme en holdningsændring som udbreder forståelse af de bagvedliggende psykosociale faktorer for rusmiddelbrug.
Samarbejdspartnerne i foreningens indsats sigtes at være; skoler & udd. institutioner, kommuner, politi, sundhedspersonale og andre offentlige myndigheder, samt organisationer/foreninger og andre akrøre.

At skabe oplysning, dialog og debat ved at inddrage de unge.

At være ambassadøre for de unge, samt skabe bedre rammer for at de unge kan tage ejerskab, hjælpe sig selv og hinanden og styrke modstandskraften i at sige "nej tak" til stoffer.

At fremme en ungdomskultur som er baseret på selvrespekt, anerkendelse & håb.


Foreningen velkommer alle der har vilje, mod og styrke til at støtte op omkring vores formål. Sammen står vi stærkest.


info@sejtatsigenej.dk

Følg os på ...

Forening

SejtAtSigeNej
Cvr: 40001778

Webadministrator

Preben Christensen
Email: web@SejtAtSigeNej.dk